Ochrona imprez masowych

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH


Ochrona imprez masowych

Ochrona imprez masowych (w tym również meczów piłki nożnej), oraz imprez rekreacyjnych stanowi naszą specjalność. Dysponujemy liczną kadrą przeszkolonych pracowników z dużym doświadczeniem przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez, co pozwala nam na wykonanie każdego zlecenia na bardzo wysokim poziomie. Nasi pracownicy są jednolicie umundurowani i oznaczeni, posiadają wszelkie niezbędne wyposażenie. Do realizacji tej grupy usług wyznaczamy pracowników, którzy odbyli stosowne, wymagane prawem szkolenie z zakresu zabezpieczenia imprez masowych, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz czynnie uczestniczą w zajęciach doszkalających.

Na życzenie Klienta Firma Ochrony Dominator wykonuje pełną dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na imprezę masową. Prowadzimy w Państwa imieniu rozmowy z takimi instytucjami publicznymi jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Powiatowa Stacja Sanitarna, Urząd Miasta itp.

Podobnie jak w innych rodzajach zadań, także i przy ochronie imprez bierzemy pod uwagę specyfikę miejsca, spodziewaną liczebność publiczności, potencjalne zagrożenia oraz inne okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo imprezy. Posługujemy się środkami przymusu bezpośredniego, środkami łączności radiowej pracującej na wydzielonym paśmie pozwalające na sprawną koordynację działań, sprzętem logistycznym oraz dodatkowymi zabezpieczeniami (bramki, płotki zaporowe itp.). Eliminujemy możliwość wystąpienia podczas imprezy aktów agresji. Współpracujemy ze służbami publicznymi.