Ochrona fizyczna osób i mienia

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA


Ochrona fizyczna osób i mienia

Proponujemy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Do ich obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom mienia. Przygotowanie zabezpieczenia obejmuje wizję lokalną, uwzględnienie specyfiki obiektu oraz rodzaju zagrożeń rzeczywistych lub potencjalnych. Bierzemy też pod uwagę sugestie Klienta. Nasi pracownicy są umundurowani i wyposażeni w odpowiednie do danej sytuacji środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności radiowej. Dysponujemy także przeszkolonymi psami obronnymi, które stanowią znaczące wsparcie w wykonywaniu obowiązków.

Do zadań naszych pracowników należy między innymi: monitorowanie obszaru ochranianego, kontrolowanie obecności osób niepożądanych lub zachowujących się podejrzanie, patrolowanie terenu, kontrola ruchu osobowo – materiałowego, sprawdzanie zabezpieczeń mechanicznych. Dużą wagę przywiązujemy do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych.

Reagujemy na wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach, zgłaszane nam przez Klienta. Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych. Dodatkowo obiekt może zostać wyposażony w system obchodów pracownika ochrony, który nadzoruje właściwe wykonanie pracy. Do ochrony fizycznej wyznacza się jedynie pracowników o odpowiednich charakterystykach psychofizycznych, a dodatkowo nad właściwym wykonywaniem przez nich obowiązków czuwają specjaliści kontroli wewnętrznej.