Konwojowanie wartości pieniężnych

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH


Konwojowanie wartości pieniężnych

Firma zajmuje się konwojowaniem wartości pieniężnych. Ze względu na wysokie ryzyko i szczególną odpowiedzialność związaną z konwojowaniem, do tego typu zadań wyznaczamy jedynie pracowników o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Ich wyposażenie obejmuje hełmy i kamizelki kuloodporne, broń palna oraz inne środki przymusu bezpośredniego. Konwojenci posiadają wysokiej klasy sprzęt łączności radiowej. Pracownicy upoważnieni do przyjmowania i zdawania wartości posiadają specjalne upoważnienia, indywidualne pieczątki wykorzystywane do pokwitowań, identyfikator ze zdjęciem oraz dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość.

Przygotowanie konwoju jest planowane z całą starannością, uwzględniającą różne czynniki zagrożenia oraz nasz potencjał logistyczny. Konwojenci stosują rygorystyczne procedury, zmniejszające ryzyko utraty konwojowanych wartości, które dodatkowo są też objęte ubezpieczeniem.

Konwojowanie wartości pieniężnych gwarantuje ochronę przed: kradzieżą transportowanych wartości pieniężnych, zorganizowanym napadem, uprowadzeniem pojazdu transportującego wartości pieniężne.